My vám dáme příležitost,
vy dokážete nemožné

V rámci naší lokální strategie společenské odpovědnosti neboli firemního občanství dlouhodobě podporujeme mladé lidi. Vytváříme pro ně příležitosti k tomu, aby dosáhli svých cílů a stali se úspěšnými a cílevědomými občany. Stejně tak reagujeme na celospolečenské problémy dnešního světa, jako jsou překážky v přístupu k modernímu vzdělávání, nedostatečné digitální zručnosti, odcizení se navzájem, plýtvání nebo i vzrůstající závislost na internetě. Chceme být součástí společnosti založené na sdílení a pomoci potřebným. Usilujeme o stejné šance pro všechny. Jako technologický průkopník pomáháme zaváděním inovací tam, kde byste to možná nečekali, ale kde výrazně přispívají ke zkvalitnění života.

Naše dlouhodobé cíle jsou směřovány především do tří oblastí:

Moderní vzdělávání, přístupnost inovací a pomoc potřebným

Inovace srdcem

Přinášíme inovace i do oblasti zdravotnictví,
kde pomohou ke zvýšení kvality života
nebo i k efektivnějšímu učení anatomie pomocí
virtuální reality.

Tvoje šance

Podporujeme mladé lidi ze
znevýhodněného prostředí na cestě za
objevením jejich vysněné kariéry.

ZJISTIT VÍCE

Bezezbytku

Dáváme šanci využít jídlo, které by jinak bylo vyhozené, a podporujeme komunity založené na principech sdílení a starostlivosti o potřebné, třeba prostřednictvím komunitných chladniček.

ZJISTIT VÍCE